650.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ máy bơm năng lượng mặt trời 12V 10W 9Ah 500L

1.336.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ máy bơm năng lượng mặt trời 12V 20W 9Ah 1100L

1.921.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ điện năng lượng mặt trời 20W 12V 9Ah

1.475.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ điện năng lượng mặt trời 20W 12V 7.5Ah

1.455.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ điện năng lượng mặt trời 10W 12V 9Ah

1.080.000 

Bộ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Bộ điện năng lượng mặt trời 10W 12V 7.5Ah

1.060.000 
395.000 
550.000 

Năng Lượng Mặt Trời

Pin sắt LiFePo4 32700 3.2V 6000mAh

75.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời 200W

1.000.000 

Năng Lượng Mặt Trời

Pin sắt LiFePo4 3.2V 50Ah MTM

550.000 

Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời

Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời 12V 24V 10A CMTD Li310

295.000 

Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời

Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời 12V 24V 10A CMG CMG2410

490.000 
750.000 
1.600.000 
2.200.000 
2.320.000 
580.000 
1.400.000